ROYALTY CONSULTING AGENCY
ГЛАВНАЯ    |     НОВОСТИ    |     ЗАКОН    |     БЕЛЫЙ  и  ЧЕРНЫЙ СПИСОК     |     КОНТАКТЫ    |     ПРАКТИКА и АНАЛИТИКА

Процедура виплати винагороди за комерційне
використання звуко- та відеозаписів

Згідно з пунктом 2 розділу ІІ додатка до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати» юридичні та фізичні особи, які здійснюють комерційне використання фонограм і відеограм (звуко- та відеозаписів), самостійно нараховують суми винагороди відповідно до розділу І додатка до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України. Винагороду перераховують одній з зазначених уповноважених організацій на підставі укладених договорів про виплату винагороди.

Крім того, особи надають уповноваженим організаціям у письмовій формі в установлені договором терміни відомості, зокрема щодо найменування використаних фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань, їх виробників та виконавців, тривалості кожного використання зазначених об’єктів суміжних прав, розміру одержаних доходів від діяльності, пов’язаної з використанням цих об’єктів, або розміру витрат на здійснення їх використання тощо.

Відносно сплати винагороди
за використання творів, фонограм і відеограм

Відповідно до ч.5 статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі-Закону) за винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Особи, які здійснюють використання творів повинні сплачувати авторську винагороду з дати початку здійснення використання, укладаючи договори безпосередньо з суб’єктом авторського права або його повіреним чи організацією колективного управління (ст.45 Закону).

Виплата винагороди за комерційне використання фонограм, відеограм відповідно до ч.2 статті 43 Закону передбачено, що збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), опублікованих з комерційною метою і контроль за їх правомірним використанням здійснюється лише через уповноважені ОКУ.

Згідно з пунктом 5 Указу Президента України від 10.06.1997 № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності з моменту їх прийняття, тому винагорода за комерційне використання фонограм, відеограм підлягає виплаті, починаючи з дати прийняття постанови.

Підготовив:
Головний державний інспектор з питань інтелектуальної власності в Харківській області П.В. Колінський

ВИДЕО

Репортаж ICTV о выплате роялти
Репортаж ICTV о выплате роялти

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Можно ли эффективно бороться с "пиратством" и нарушениями авторских прав?

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Роялти за музыку в кафе и Интернет

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Что бывает, с теми кто не платит за музыку


Однажды в 1997 году известный харьковский музыковед С.А. Коротков

МЕДИА ПАРТНЕРЫ