КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 січня 2003 р. № 72

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання
об'єктів авторського права і суміжних прав

Відповідно до статей 15 і 37 Закону України «Про авторське право і суміжні права» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити мінімальні ставки:

1) авторської винагороди (роялті) за:
публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва (додаток 1);

<…>

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 72

МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ
авторської винагороди (роялті) за публічне виконання, публічний показ,
публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення)
творів науки, літератури і мистецтва

Вид твору Ставка винагороди (роялті)*

А. За публічне виконання творів літератури і мистецтва
15 Концерт із симфонічних, вокально-симфонічних, камерних творів і творів для народних інструментів 14 відсотків
(за всю програму)
16 Концерти з інших творів, крім зазначених у пункті 15, у тому числі естрадні, музичні, літературні, концерти народних пісень, свята новорічної ялинки, бали, програми вар'єте тощо 5 відсотків
(за всю програму)
21 Музичні твори з текстом або без тексту (як у разі виконання творів виконавцями, так і в разі виконання примірників творів у запису у місцях з платним входом) 4 відсотки
суми валового збору, одержаного від продажу квитків
22 Музичні твори з текстом або без тексту, літературні твори (як у разі виконання творів виконавцями, так і в разі виконання примірників творів у запису у місцях з безплатним входом 1 відсоток доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів 2,5 відсотка загальної суми витрат організатора на проведення заходу
23 Музичні твори з текстом або без тексту як супровід спортивних змагань, показових виступів спортсменів, показу мод з платним входом 2 відсотк
суми валового збору, одержаного від продажу квитків

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток суми валового збору, що надходить від продажу квитків за публічне виконання одного твору або програми, чи доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі провадження якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів - загальної суми витрат на проведення заходу, під час здійснення якого відбувається використання твору літератури і (або) мистецтва.