ROYALTY CONSULTING AGENCY
ГЛАВНАЯ    |     НОВОСТИ    |     ЗАКОН    |     БЕЛЫЙ  и  ЧЕРНЫЙ СПИСОК     |     КОНТАКТЫ    |     ПРАКТИКА и АНАЛИТИКА

Вимоги чинного законодавства
щодо діяльності підприємств кабельного телебачення,
які ретранслюють продукцію інших телеканалів

Розділ «В» додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» встановлює мінімальні ставки авторської винагороди (роялті) за публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва, у тому числі зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах. Пункт 27 розділу «В» додатка 1 до цієї постанови Кабінету Міністрів України визначає, що за публічне сповіщення в передачах кабельного телебачення творів науки, літератури і мистецтва встановлюється мінімальна ставка авторської винагороди у розмірі 5% доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення зазначених передач або творів.

У разі використання операторами кабельного телебачення об’єктів суміжних прав (фонограм і відеограм) збір винагороди здійснюється уповноваженими організаціями відповідно до статті 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати».

Пунктом 5 розділу 1 до цієї постанови Кабінету Міністрів України передбачена винагорода (роялті) у розмірі 5% доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання об’єктів суміжних прав, за публічне сповіщення та ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) у передачах кабельного телебачення зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань, а також безпосередньо фонограм і (або) відеограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» публічне сповіщення – це передача за згодою суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, зокрема «передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програмах організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті».

У разі, якщо підприємство кабельного телебачення здійснює публічне сповіщення шляхом ретрансляції (повторного публічного сповіщення) об’єктів авторського права і суміжних прав, тоді зазначені підприємства є платниками винагороди за користування об’єктів авторського права і суміжних прав. Потрібно зазначити, що ця винагорода (роялті) нараховується і виплачується залежно від тривалості публічного сповіщення або ретрансляції творі науки, літератури і мистецтва (пункт 15 примітки додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав». Аналогічна норма стосується і винагороди за використання об’єктів суміжних прав (пункт 6 додатка ІІ до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати»).

Підготовив:
Головний державний інспектор з питань інтелектуальної власності в Харківській області П.В. Колінський

ВИДЕО

Репортаж ICTV о выплате роялти
Репортаж ICTV о выплате роялти

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Можно ли эффективно бороться с "пиратством" и нарушениями авторских прав?

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Роялти за музыку в кафе и Интернет

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Что бывает, с теми кто не платит за музыку


Однажды в 1997 году известный харьковский музыковед С.А. Коротков

МЕДИА ПАРТНЕРЫ