ROYALTY CONSULTING AGENCY
ГЛАВНАЯ    |     НОВОСТИ    |     ЗАКОН    |     БЕЛЫЙ  и  ЧЕРНЫЙ СПИСОК     |     КОНТАКТЫ    |     ПРАКТИКА и АНАЛИТИКА

Запитання:
В яких випадках організація торгівлі при використанні у своїй діяльності музичного фонового супроводу шляхом прослуховування через радіоприймач звукозаписів (фонограм) має платити винагороду і кому?

Відповідь:
Відповідно до статті 43 Закону України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон) передбачено, що допускається без згоди виробників фонограм, фонограми яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах, але з виплатою винагороди, пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм та їх примірників.
Зокрема:
§ публічне виконання фонограми або її примірника;
§ публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі та їх примірниках, в ефір;
§ публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).

Таким чином, для суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на підприємствах торгівлі, основними умовами виплати винагороди є:
1) використання фонограм, які опубліковані для використання з комерційною метою;
2) пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм та їх примірників;
3) використання фонограми або її примірника шляхом публічного виконання чи публічного сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі.

Перша умова виплати винагороди передбачає, що без дозволу виконавців, виробників фонограм, але обов'язково з виплатою їм винагороди суб'єкти господарювання можуть використовувати у своїй діяльності фонограми, опубліковані саме для використання з комерційною метою.

Згідно з абзацом 18 статті 1 Закону опублікування твору, фонограми, відеограми — це випуск в обіг виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, розумні потреби публіки шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, щоб будь-яка особа могла його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або у зв'язку з переданням права власності на них чи володінням ними іншими способами.

Відповідно до пункту 4 статті 15 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятого Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року, до якого приєдналася Україна (Закон України від 20.09.2001 № 2732-III «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми»), «фонограми, доступні для загального відома через дротові і не дротові засоби зв'язку таким чином, що представники публіки можуть отримати до них доступ із будь-якого місця і в будь-який час за їхнім власним вибором, вважаються як такі, що були опубліковані з комерційною метою».

Під опублікуванням «з комерційною метою» мається на увазі опублікування фонограм з метою отримання прибутку (доходу). Наступною умовою виплати винагороди є пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм та їх примірників. Відповідно до статті 79 Господарського кодексу України визначено, що господарські товариства створені з метою одержання прибутку (доходу).

Остання умова — це способи використання фонограми або її примірника. Відповідно до абзацу 30 статті 1 Закону публічне виконання — це подання виконань, фонограм, передач організацій мовлення, у тому числі, за допомогою будь-яких пристроїв і процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час. Зважаючи на зазначене, у підприємствах та організаціях торгівлі за допомогою пристрою (радіоприймача) і процесів здійснюється публічне виконання фонограм, де можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї.

Телерадіокомпанія, програми (передачі) якої демонструються по телебаченню, транслюються по радіо (завдяки пристроям — телевізору, радіо, що знаходяться, наприклад, на підприємстві торгівлі) здійснює публічне сповіщення фонограм, відеограм. Публічне сповіщення (доведення до загального відома) — передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їхніх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без такої передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті (абзац 33 статті 1 Закону).

Разом з тим, згідно із Законом виробник фонограм, надаючи телерадіокомпанії дозвіл на використання запису шляхом передачі в ефір чи по кабелю, не надає право на використання в комерційних цілях цього запису будь-якою іншою особою, крім самої телерадіокомпанії.

Як правило, вважається, що особи, що приймають твір за допомогою будь-яких пристроїв і процесів, роблять це винятково в особистих цілях. Якщо ж такі особи використовують твір під час своєї комерційної діяльності, наприклад, для озвучування приміщень підприємств та організацій торгівлі, то даний вид законного використання фонограми може здійснюватися за умови виплати винагороди.

Згідно з пунктом 5 розділу ІІ додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати» до числа суб'єктів, які здійснюють комерційне використання фонограм віднесені суб'єкти господарювання, зокрема, підприємства та організації торгівлі, тобто магазини, універмаги, універсами, будинки торгівлі, торговельні центри тощо, де здійснюється продаж товарів з музичним супроводом.

Таким чином, публічне виконання фонограм та зафіксованих у них виконань є окремим видом використання майнових суміжних прав. Винагорода має виплачуватися виконавцю, виробнику фонограм за будь-яке використання фонограм (статті, 39, 40, 43 Закону), у тому числі за використання фонограм за допомогою публічного сповіщення, а також публічного виконання. Тобто телерадіокомпанія є окремим платником винагороди за використання фонограм способом публічного сповіщення відповідно до пунктів «б», «в» частини 1 статті 43 Закону, підприємства та організації торгівлі — платниками винагороди за публічне виконання фонограм (пункт «а» частини 1 статті 43 Закону).

Платити зазначену винагороду, відповідно до законодавства, необхідно виключно через організації колективного управління. Зокрема, відповідно до частини 2 статті 43 Закону регламентовано, що з бирання винагороди за використання фонограм, відеограм і контроль за їх правомірним використанням здійснюють визначені Установою уповноважені організації колективного управління.

На сьогодні такою уповноваженою організацією колективного управління є Об'єднання підприємств «Українська ліга музичних прав».

Згідно з підпунктом «а» частини 1 статті 49 Закону організації колективного управління повинні погоджувати розмір винагороди під час укладання договору з особами, які використовують об'єкти авторського права і (або) суміжних прав. Не укладення такого договору через уповноважену організацію колективного управління та не виплата винагороди виконавцям та виробникам фонограм вважається порушенням прав цих суб'єктів суміжних прав на отримання винагороди за використання фонограм та зафіксованих у них виконань.

ВИДЕО

Репортаж ICTV о выплате роялти
Репортаж ICTV о выплате роялти

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Можно ли эффективно бороться с "пиратством" и нарушениями авторских прав?

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Роялти за музыку в кафе и Интернет

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Что бывает, с теми кто не платит за музыку


Однажды в 1997 году известный харьковский музыковед С.А. Коротков

МЕДИА ПАРТНЕРЫ