ROYALTY CONSULTING AGENCY
ГЛАВНАЯ    |     НОВОСТИ    |     ЗАКОН    |     БЕЛЫЙ  и  ЧЕРНЫЙ СПИСОК     |     КОНТАКТЫ    |     ПРАКТИКА и АНАЛИТИКА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

До листа Мінфіну від 05.04.07 № 31-21010-3-8/2039

1. МВС (Цушку В.П.) — скликання
МОН (Ніколаснку С.М.)
ДПА (Брезвіну А.І.)

Керівникам Ради міністрів АР Крим, обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (за списком)

Прошу внести узгоджені пропозиції щодо порядку взаємодії та координації роботи правоохоронних та контролюючих органів на регіональному рівні, а також стосовно комплексу заходів, які необхідно вживати для запобігання порушенням прав інтелектуальної власності та забезпечення їх захисту в межах законодавства та міжнародних договорів України.

Відповідно до компетенції забезпечити постійний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності у разі здійснення роздрібної торгівлі примірниками аудіо- і відеопродукції, комп'ютерних програм, баз даних чи іншої продукції, що містить об'єкти зазначених прав, та використання таких примірників.

2. МОН (Ніколаєнку С.М.)
МКТ (Богуцькому Ю.П.)
Держкомтелерадіо (Прутніку Е.А.)
Мінфін (Копилову В.А.)
ДПА (Брезвіну А.І.)
МВС (Цушку В.П.)

Прошу відповідно до компетенції забезпечити постійну координацію проведення спільних перевірок, пов'язаних із:

встановленням наявності у суб'єктів господарювання, що здійснюють публічне сповіщення та публічне виконання творів, договорів з суб'єктами авторського права і суміжних прав або їх представниками, в яких визначено порядок нарахування та виплати винагороди за використання творів, виконань, фонограм та відеограм;

контролем за належним нарахуванням, виплатою та оподаткуванням винагороди за використання об'єктів авторського права і суміжних прав та надходженням коштів до Державного бюджету від здійснення зазначених операцій.

3. МОН (Ніколаєнку С.М.)
МВС (Цушку В.П.)
Мінфін (Копилову В.А.)
ДПА (Брезвіну А.І.)
Мін'юст (Лавриновичу О.В.)

Прошу відповідно до компетенції опрацювати питання щодо:

правомірності дій організацій колективного управління, пов'язаних із збиранням та розподілом винагороди за використання творів, виконань, фонограм, відеограм та програм організацій теле- і радіомовлення без укладання відповідних договорів із суб'єктами авторського права і суміжних прав;

правильності оподаткування винагороди, яка збирається та розподіляється організаціями колективного управління, зокрема тими, що засновані юридичними особами - підприємницькими товариствами.

За результатами опрацювання внести узгоджені пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів, регулюючих питання нарахування, збирання, розподілу, виплати та оподаткування зазначеної винагороди.

4. МОН (Ніколаєнку С.М.)
Держкомтелерадіо (Прутніку Е.А.)

Прошу забезпечити постійне оперативне висвітлення у засобах масової інформації та на власних веб-сайтах інформації щодо:
повноважень, наданих відповідним організаціям колективного управління, що стосуються представництва прав та інтересів кожної з категорій авторів, виконавців, виробників фонограм і відеограм; випадків притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні прав інтелектуальної власності;
судової практики щодо розгляду справ з цього питання.

ТАБАЧНИКУ Д.В.
ПАВЛЕНКУ В.П.

Редьку В.В., Ящук В.В. (відповідно до компетенції)

Микола АЗАРОВ
ВИДЕО

Репортаж ICTV о выплате роялти
Репортаж ICTV о выплате роялти

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Можно ли эффективно бороться с "пиратством" и нарушениями авторских прав?

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Роялти за музыку в кафе и Интернет

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Что бывает, с теми кто не платит за музыку


Однажды в 1997 году известный харьковский музыковед С.А. Коротков

МЕДИА ПАРТНЕРЫ