ROYALTY CONSULTING AGENCY
ГЛАВНАЯ    |     НОВОСТИ    |     ЗАКОН    |     БЕЛЫЙ  и  ЧЕРНЫЙ СПИСОК     |     КОНТАКТЫ    |     ПРАКТИКА и АНАЛИТИКА
30.03.2009
Українські артисти, автори і музичні продюсери офіційно звернулися до Голови Верховної Ради України

Голові Верховної Ради України
В. Литвину

Вельмишановний Володимире Михайловичу!

Ми, українські артисти і музичні продюсери, вважаємо за необхідне привернути Вашу увагу до надзвичайно небезпечних процесів, які наразі відбуваються в Комітеті з питань науки та освіти Верховної Ради України. Нам стало відомо, що Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України рекомендує прийняти за основу Проект Закону про колективне управління правами на твори, виконання, фонограми, відеограми (№2451).

Сам факт запровадження норм вищезазначеного законопроекту суперечить світовій практиці регламентування правовідносин у сфері авторського права і суміжних прав, нормам міжнародного, зокрема, європейського законодавства, адже всього в двох країнах світу діють окремі закони про колективне управління, та й вони регулюють взаємовідносини та процедури арбітражу між організаціями колективного управління, за згодою на такі дії суб’єктів зазначених прав. Отже, розробка цього законопроекту є фактично «винаходом українського велосипеду», адже досвід практично всіх держав свідчить, що питання колективного управління регулюються в рамках закону про авторське право і суміжні права.

Більше того, слід зазначити, головною метою запропонованого проекту є створення в Україні системи уповноважених колективних організацій, управління якими фактично монопольно буде здійснюватися з єдиного центру з порушенням законних прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав, адже передбачена цим законопроектом «Палата з колективного управління» не тільки контролюватиме і наглядатиме за «організаціями-маріонетками», але й одноосібно визначатиме ставки винагороди за різні види використання прав, що суперечить вимогам та рекомендаціям міжнародних організацій в сфері права інтелектуальної власності на твори, виконання, фонограми, адже визначення розміру платежів за використання вищезазначених об’єктів у формі роялті є прерогативою саме правовласників. Однак, виходячи з норм законопроекту, Палата з колективного управління на практиці може стати ще одним осередком корупції, джерелом неефективних та упереджених рішень (що можуть призвести до штрафних міжнародних санкцій), а витрати на її функціонування потребуватимуть значної частини винагороди, виплата якої згідно з нормами національного та міжнародного законодавства належить авторам, виконавцям та іншим право власникам у цій сфері.

Звертаємо Вашу увагу, що законопроект №2451 був розроблений без нашої участі, не зважаючи не те, що об’єктом колективного управління у музичній сфері є саме наші права, адже наше творче надбання складає переважну більшість українського репертуару, який використовується в публічній сфері — на радіо і телебаченні, в кав’ярнях і ресторанах, торговельних центрах і розважальних закладах, тощо.

З огляду на вищевказане, ми вважаємо прийняття законопроекту недоцільним, адже,
по-перше, відносини в сфері авторського права і суміжних прав регулюються чинним Законом України «Про авторське право і суміжні права», який в цілому було схвалено міжнародними експертами в процесі прийняття України до СОТ;
по-друге,
це зруйнує існуючу систему колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, що призведе до гальмування виплати винагороди правовласникам протягом невизначеного терміну;
по-третє, зусилля приватного і державного секторів у сфері авторського і суміжних прав будуть спрямовані не на розвиток національної системи захисту інтелектуальної власності, а на створення нової системи, дієвість, ефективність та прозорість якої є, виходячи з міжнародної практики, більш ніж сумнівною.
Більш того, є великий ризик того, що прийняття цього проекту закону призведе до обмеження наших прав та зробить інвестиційно непривабливим музичний ринок України, що фактично стане кроком назад на шляху розбудови та удосконалення правової системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні.

Водночас, голова Комітету з питань науки і освіти України В.І.Полохало всупереч Регламенту Верховної Ради гальмує проходження через очолюваний ним Комітет проект Закону №3503 «Про внесення змін до деяких законів України для посилення охорони авторського і суміжних прав», який є результатом співпраці групи авторів — представників чотирьох фракцій та народної артистки України Руслани Лижичко.

Цей законопроект розроблявся за безпосередньої участі артистів та музичних продюсерів, отже має повну підтримку музичних кіл. Оскільки чинне законодавство не відповідає рівню сучасних технологій і, відповідно, не може забезпечити належний захист авторських та суміжних прав, для комплексного вирішення проблем вищевказаний проект Закону №3503 стосується таких важливих моментів:

  • виправлення недоліків чинного законодавства, які існують ще з радянських часів (зокрема надання однакового рівня захисту прав авторів, виконавців творів і виробників фонограм згідно з міжнародним законодавством)
  • урахування нових способів використання об’єктів авторського права та суміжних прав (зокрема, передача сигналу через супутник, використання об’єктів авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет)
  • впровадження покращених норм охорони авторських та суміжних прав (зокрема, збільшення строку охорони суміжних прав до 70 років замість існуючих 50ти)
  • впровадження принципу абсолютного контролю виконавців та виробників фонограм за діяльністю уповноважених організацій колективного управління, які здійснюють збір і розподіл винагороди за використання фонограм та зафіксованих в них виконань (так званий «принцип репрезентативності», за якого уповноваженою організацією колективного управління може бути тільки та, яка отримала мандат довіри від більшості виконавців та продюсерів)
  • впровадження європейських тенденцій солідарної відповідальності провайдерів програмної послуги за піратство в цифрових (електронних) мережах, зокрема Інтернет («Закон Саркозі»).
  • підвищення рівня адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення авторських та суміжних прав (зокрема, зміна формулювання статті 176 КК, яка дозволить карати не тільки піратство на фізичних носіях, але й піратство в Інтернеті та в публічній сфері)

З огляду на вказане вище, закликаємо Вас відповідно до ст.88 Конституції України і ст. 73 Регламенту Верховної Ради України втрутитися у вищезазначену ситуацію і не допустити зловживань з боку В.І.Полохала та подальшого розгляду проекту Закону №2451.

При цьому, зважаючи на ситуацію, що склалася, просимо сприяти прискореному розгляду проекту Закону№3503 «Про внесення змін до деяких законів України для посилення охорони авторського і суміжних прав», оскільки передбачені цим законопроектом зміни конче необхідні для усунення суттєвих недоліків чинного законодавства для розбудови цивілізованої системи охорони авторського права і суміжних прав.

З повагою,Источник: UAMI

ВИДЕО

Репортаж ICTV о выплате роялти
Репортаж ICTV о выплате роялти

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Можно ли эффективно бороться с "пиратством" и нарушениями авторских прав?

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Роялти за музыку в кафе и Интернет

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Что бывает, с теми кто не платит за музыку


Однажды в 1997 году известный харьковский музыковед С.А. Коротков

МЕДИА ПАРТНЕРЫ