ROYALTY CONSULTING AGENCY
ГЛАВНАЯ    |     НОВОСТИ    |     ЗАКОН    |     БЕЛЫЙ  и  ЧЕРНЫЙ СПИСОК     |     КОНТАКТЫ    |     ПРАКТИКА и АНАЛИТИКА
23.01.09
МВД Украины и Ассоциация Музыкальной индустрии Украины подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Асоціацією музичної індустрії України

Міністерство внутрішніх справ України та Асоціація Музичної Індустрії України, далі — «Сторони»,

висловлюючи глибоку занепокоєність розширенням масштабів правопорушень у сфері інтелектуальної власності, усвідомлюючи, необхідність координації зусиль Сторін і прийняття ефективних заходів до припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, визнаючи необхідність консолідації зусиль у сфері покращення захисту прав інтелектуальної власності та боротьби з піратством, зважаючи на міжнародні зобов'язання, національне законодавство України та в межах компетенції обох Сторін, домовилися у порядку та на умовах передбачених чинним законодавством України про наступне:

1. Здійснювати співробітництво у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

2. Проводити семінари з метою обміну досвідом та методиками виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з попередженням і викриттям порушень у мережі Інтернет та у сфері незаконного публічного сповіщення і виконання об’єктів авторського права і суміжних прав, за рахунок сторони ініціатора такого заходу.

3. Приймати участь у розробці методичних рекомендацій для оперативних працівників та слідчих по розкриттю та розслідувань злочинів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

4. Здійснювати обмін інформацією щодо переліку українських виконавців, зафіксовані у фонограмах виконання яких були оприлюднені. Асоціація надаватиме МВС вищевказану інформацію щоквартально у електронному вигляді. У випадку розміщення на офіційній Інтернет-сторінці МВС вказаної інформації має бути посилання на цей Меморандум як підстава для отримання інформації від Асоціації, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

5. Брати участь у проведенні спільних наукових досліджень з проблемних питань забезпечення авторських прав, вивченні та узагальненні міжнародного досвіду з указаного питання.

6. В рамках зазначеного Меморандуму Сторони мають право створити спільну робочу групу, яка координуватиме заходи, передбачені цим Меморандумом про взаєморозуміння, аналізуватиме актуальні проблеми та буде координувати співробітництво Сторін.

Цей Меморандум про взаєморозуміння не зачіпає зобов'язань, що випливають з інших договорів, учасниками яких є Сторони, та не покладає на Сторони будь-яких фінансових зобов’язань.

Цей Меморандум про взаєморозуміння укладається на невизначений термін. Будь-яка зі Сторін може припинити його дію шляхом надіслання письмового повідомлення про це. У цьому випадку Меморандум про взаєморозуміння втрачає чинність через 30 днів з дати отримання такого письмового повідомлення.

Будь-які спори щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму про взаєморозуміння вирішуватимуться шляхом проведення консультацій та переговорів між Сторонами.

Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності з моменту його підписання.

Вчинено 19 січня 2009 року в м. Київ у двох оригінальних примірниках, кожний українською мовою.

За Міністерство внутрішніх справ України

Міністр внутрішніх справ України

Луценко Ю. В.

За Асоціацію Музичної Індустрії України

Директор Асоціації

Бережний І. В.

Источник: УАМІ

ВИДЕО

Репортаж ICTV о выплате роялти
Репортаж ICTV о выплате роялти

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Можно ли эффективно бороться с "пиратством" и нарушениями авторских прав?

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Роялти за музыку в кафе и Интернет

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Что бывает, с теми кто не платит за музыку


Однажды в 1997 году известный харьковский музыковед С.А. Коротков

МЕДИА ПАРТНЕРЫ