ROYALTY CONSULTING AGENCY
ГЛАВНАЯ    |     НОВОСТИ    |     ЗАКОН    |     БЕЛЫЙ  и  ЧЕРНЫЙ СПИСОК     |     КОНТАКТЫ    |     ПРАКТИКА и АНАЛИТИКА
11.01.2007
Разъяснение Госдепартамента интеллектуальной собственности некоторых норм Закона Украины «Об Авторском праве и смежных правах».

Роз'яснення
з деяких питань застосування положень
статті 43 Закону України „Про авторське право і суміжні права”


Відповідно до статті 43 Закону України “Про авторське право і суміжні права” (далі – Закон) передбачено, що допускається без згоди виробників фонограм, відеограм, фонограми, відеограми яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах, відеограмах, але з виплатою винагороди, пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників.

Істотною складовою майнового права виконавців, виробників фонограм, відеограм є виключне право дозволяти іншим особам використання їхніх, відповідно, виконань (записів виконань), фонограм, відеограм. Так, можливі способи використання виконання визначені у статті 453 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) і частині першій статті 39 Закону; щодо фонограми, відеограми – у статті 454 ЦК та частині першій статті 40 Закону.

Наведені статті ЦК та Закону містять вичерпний перелік можливих способів використання, відповідно, виконань (записів виконань), фонограм, відеограм. Серед наведених відсутні наступні способи використання: публічне виконання фонограм чи публічна демонстрація відеограм, опублікованих з комерційною метою (користувачі - підприємства громадського харчування, підприємства транспорту, клуби та інші публічні місця), а також публічне сповіщення в ефір чи через кабель виконань, зафіксованих у таких фонограмах, відеограмах (користувачі - телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги). Повний перелік користувачів додається.

З цього випливає, що такі способи використання виконань, фонограм, відеограм можуть здійснюватись без згоди, відповідних, виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм. Однак, частиною першою статті 43 Закону передбачено, що, за наведені способи використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, належить виплачувати винагороду.

Звертаємо увагу, що збирання винагороди за використання фонограм, відеограм, зазначених у частині першій статті 43 Закону, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Установою (Державним департаментом інтелектуальної власності) уповноваженими організаціями колективного управління. Діяльність таких уповноважених організацій регулюється частинами другою – четвертою статті 43 Закону, з урахуванням положень статті 193 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 71 “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати “ та наказів Міністерства освіти і науки України: від 21.05.2003 р. № 311 “Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю“; від 21.05.2003 р. № 309 ”Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління“. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з організаціями колективного управління, Розподілені кошти виплачуються організаціями колективного управління відповідним виконавцям, виробникам фонограм, відеограм.

Отже, на підставі чинного законодавства уповноважені організації колективного управління є стороною господарських та цивільних відносин стосовно збору, розподілу винагороди виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм за використання способами, наведеними у частині першій статті 43 Закону, фонограм, відеограм або їх примірників, опублікованих з комерційною метою, а також стосовно дій з контролю щодо правомірності такого використання. Так, відповідно до частини 4 статті 43, частини 4 статті 47, частини 6 статті 48 Закону, уповноважена організація колективного управліннямає право вимагати від осіб, які використовують об'єкти авторського права і суміжних прав, надання їм документів, що містять точні відомості про використання зазначених об'єктів, необхідні для збирання і розподілу винагороди.
Таким чином, користувачі, які використовують під час своєї діяльності фонограми, відеограми, зафіксовані у них виконання, визначені статтею 43 Закону, повинні виплачувати винагороду виконавцям, виробникам фонограм, відеограм. Вимагати виплати винагороди на підставі укладеного договору мають право уповноважені організації колективного управління, а також, в межах своїх повноважень, відповідні контролюючі та правоохоронні органи.

Додаток

Перелік користувачів


Згідно з пунктом 5 розділу ІІ додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71 „Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” до числа суб‘єктів, які здійснюють використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, належать суб‘єкти господарювання, зокрема: театри (у тому числі театри-студії, аматорські самодіяльні театри), концертні та циркові об'єднання, філармонії, цирки, клуби, будинки і палаци культури, будинки офіцерів, кіноконцертні зали, дискотеки, танцювальні і концертні майданчики, а також парки, стадіони, спортивні зали, кінотеатри і відеосалони, казино, нічні клуби, салони (зали) ігрових автоматів, кафе, бари, ресторани та інші підприємства громадського харчування, пансіонати, будинки відпочинку, санаторії, готелі, підприємства та організації торгівлі, побутового обслуговування, пасажирського транспорту, особи, які здійснюють публічне сповіщення та ретрансляцію фонограм, відеограм, виконань у передачах ефірного, супутникового, кабельного телебачення та радіомовлення або через мережу Інтернет тощо.

Источник: Госдепартамент

ВИДЕО

Репортаж ICTV о выплате роялти
Репортаж ICTV о выплате роялти

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Можно ли эффективно бороться с "пиратством" и нарушениями авторских прав?

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Роялти за музыку в кафе и Интернет

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Что бывает, с теми кто не платит за музыку


Однажды в 1997 году известный харьковский музыковед С.А. Коротков

МЕДИА ПАРТНЕРЫ