ROYALTY CONSULTING AGENCY
ГЛАВНАЯ    |     НОВОСТИ    |     ЗАКОН    |     БЕЛЫЙ  и  ЧЕРНЫЙ СПИСОК     |     КОНТАКТЫ    |     ПРАКТИКА и АНАЛИТИКА
09.01.2007
Разъяснение Госдепартамента норм Постановления Кабинета Министров Украины №71 от 18.01.2003 г. (2)

Запитання: Шановний Миколо Васильович! Прошу Вас надати розяснення щодо деяких норм чинного законодавства. Так згідно з Постановою від 18 січня 2003р. №71 Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати, суб‘єкт, здійснюючи комерційне використання фонограми та відеограми, повинен сплатити певний відсоток від свого доходу чи затрат на вид використання обєкта суміжного права. Отже, роз‘ясніть, будь ласка, при яких видах діяльності виплачується відсоток з доходів та як встановлюється відсутність таких доходів. Також не зрозуміло, що мається на увазі під сумою витрат на вид використання об‘єктів суміжних прав та як правильно їх підрахувати.

Олена Ковальова

Відповідає заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності Володимир Дмитришин

Відповідно до розділу І додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №71 „Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” за публічне виконання опублікованих з комерційною метою фонограм та їх примірників, публічну демонстрацію опублікованих з комерційною метою відеограм та їх примірників у місцях з платним і безплатним входом, передбачена виплата винагороди. Розмір винагороди (роялті) вираховується виходячи з доходів суб´єкта, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання фонограм, відеограм або загальної суми витрат суб´єкта на зазначений вид використання фонограм, відеограм, у разі відсутності таких доходів.

Таким чином, основним та першочерговим є розмір винагороди, який вираховується з доходів суб´єкта, який здійснює комерційне використання фонограм, відеограм. Розмір винагороди від витрат визначається лише у випадку, коли відсутні такі доходи.

Пунктом 7 розділу ІІ додатку до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України передбачено, що доходи визначаються згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Це, зокрема, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 №860/4153), в якому встановлено, що відноситься до доходів підприємств, організацій та інших юридичних осіб. Відповідно до пункту 7 цього Положення доходи класифікуються в бухгалтерському обліку:
а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
б) інші операційні доходи;
в) фінансові доходи;
г) інші доходи;
д) надзвичайні доходи.

У разі, якщо відсутні зазначені доходи у суб´єкта, розмір винагороди за використання фонограм, відеограм, вираховуються з витрат цього суб'єкта.

Під „витратами” можуть розумітися, зокрема, витрати, які пов\'язані з безоплатною реалізацією товарів або наданням послуг, під час здійснення яких відбувається використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою.

Методика підрахування витрат на використання об´єктів суміжних прав, на сьогодні, відсутня. Однак, відповідно до частини другої статті 43 Закону України \"Про авторське право і суміжні права\", збирання винагороди і контроль за правомірним використанням фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, здійснюють уповноважені організації колективного управління. Тому питання підрахування витрат, у кожному конкретному випадку, можливо вирішити безпосередньо з такою організацією.

Роз´яснення питань щодо відсутності доходів у відповідного суб´єкта відноситься до компетенції Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України.

Источник: Госдепартамент

ВИДЕО

Репортаж ICTV о выплате роялти
Репортаж ICTV о выплате роялти

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Можно ли эффективно бороться с "пиратством" и нарушениями авторских прав?

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Роялти за музыку в кафе и Интернет

ЧТО БЫВАЕТ, С ТЕМИ КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА МУЗЫКУ
Что бывает, с теми кто не платит за музыку


Однажды в 1997 году известный харьковский музыковед С.А. Коротков

МЕДИА ПАРТНЕРЫ