Економічні показники нарахування винагороди (роялті) за результати участі права інтелектуальної (промислової) власності у господарському обороті (у мільйонах гривень):

За даними Міністерства фінансів України (лист від 23.02.2007 №31-21010-09-11/3617)

За роками

Винагорода за використання права інтелектуальної
промислової) власності, (млн. грн.)

Податок до бюджету
(млн. грн.)

2005

171,2

18,2

2006

104,4

11,4

Тому що, згідно ч.4 ст.47 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до Організацій колективного управління майновими правами авторів і виконавців творів, виражених у звуковій та аудіовізуальній формі не надходили суми роялті за їх використання у господарському обороті, наведені дані мають відношення виключно до роялті, нарахованому за використання права інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності.

Економічні показники не нарахованих сум винагороди (роялті) за результати участі творів і виконань у господарському обороті (у мільйонах гривень):

Отримані доходи за використання творів і виконань у господарському оброті підприємствами за кодами КВЕД, що використовують звукову та аудіовізуальну форму вираження творів і виконань.

За даними Державного Комітету статистики України (лист від 07.12.2006 №04/4-6/201)

За роками РОЯЛТІ (винагорода за використання творів і виконань):
Винагорода за використання майнового авторського права Винагорода за використання творів і виконань Винагорода за використання Податок до бюджету
творів виконань
2005 ---- 36431,1 1821,56 910,78 355,20

Економічні показники доходів підприємства за кодами КВЕД,
які звітували на бланках форми №2 и №2-м "Звіт про фінансові результати
(у мільйонах гривень):

За даними Державного Комітету статистики України (лист від 07.12.2006 №04/4-6/201)

Підприємства за кодами КВЕД Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роками Винагорода за використання творів за всі роки Податок з роялті до бюджету (13%)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 Усього: % творів % виконань  
КВЕД – 64.2 10436,4 13700,3 15255,2 16387,8 23306,6 31790,6 110876,9 5 5543,845 2,5 2771,9225  
  373,8 479,6 605,6 760,6 1304 1654,5 5178,1 5 258,905 2,5 129,4525  
РАЗОМ: 10810,2 14179,9 15860,8 17148,4 24610,6 33445,1 116055   5802,75   1160,55 905,23
КВЕД – 92.1 64,4 128 135,9 189,5 214,1 375,4 1107,3 5 55,365 2,5 27,6825  
  36,8 69,2 183,4 178,9 305,6 281,2 1055,1 5 52,755 2,5 26,3775  
РАЗОМ: 101,2 197,2 319,3 368,4 519,7 656,6 2162,4   108,12   54,06 21,0834
КВЕД – 92.2 297,7 479,3 713,9 979,2 1362,1 1831,6 5663,8 5 283,19 2,5 141,595  
  67,4 70,2 146,9 232,2 397,5 497,8 1412,0 5 70,6 2,5 35,3  
РАЗОМ: 365,1 549,5 860,8 1211,4 1759,6 2329,4 7075,8   353,79   176,895 68,99
УСЬОГО: 11276,5 14926,6 17040,9 18728,2 26889,9 36431,1 125293,2   6264,66   1252,93 977,2867

До державного бюджету за 6 років не надійшло у вигляді податку з роялті - 977,29 млн. грн.

Уразі прийняття невідкладних мір, щодо створення системи регулювання участі творів і виконань у господарському обороті та контролю за обліком доходів від здійснення господарських операцій, пов'язаних з використанням творів і виконань, а також фіскальної відповідальності за ненарахуванням роялті за використання творів і виконань, можна збільшити суму планових надходжень до дохідної частини бюджету у вигляді податків з роялті за використання творів і виконань, як будуть складатиме щорічно більш ніж 300 млн. грн.